Chính Sách

3:38 Chiều - 01/01/2017

1, Các thay đổi về nội dung của trò chơi

– Chúng tôi có thể toàn quyền bổ sung, thay đổi, xóa bỏ bất kỳ thông tin nào của trò chơi mà không cần thông báo trước.

– Nếu không đồng ý với các thay đổi đó, các bạn có thể nhưng sử dụng dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ mặc nhiên được hiểu là đồng ý với các thay đổi đó.

2, Thay đổi quy định

– Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong quy định mà không cần thông báo trước.

– Nếu không đồng ý với các thay đổi đó, các bạn có thể nhưng sử dụng dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ mặc nhiên được hiểu là đồng ý với các thay đổi đó.

3, Sự gián đoạn của dịch vụ

– Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch trong khoảng thời gian nhất định để bảo trì, sửa chữa máy móc và sẽ có thông báo trước cho người chơi trên Web chính thúc của trò chơi. Chúng tôi không bảo đảm bạn có thể kết nối vào dịch vụ bất cứ lúc nào.

– Bạn thừa nhận dịch vụ của chúng tôi có thể bị gián đoạn bởi các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát ví dụ: Chập điện, thiên tai, hỏa hoạn…Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc gián đoạn dịch vụ, trì hoãn hay không thể cung cấp vì các lý do trên.

4, Cấm truy cập

– Chúng tôi có toàn quyền, tại bất cứ thời điểm nào cấm, từ chối truy cập của các bạn vào trò chơi hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản quy định hoặc chúng tôi cho rằng hành vi đó là phù hợp và cần thiết.

5, Quy định về bồi thường

– Chúng tôi tiếp nhận và xử lý bồi thường đối với các trường hợp thiệt hại từ lỗi hệ thống, dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

– Chúng tôi chỉ tiếp nhận đối với các tài khoản đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu tại quy định đăng ký tài khoản.

– Các vấn đề mất mát do gian lận, sơ suất của người chơi, chúng tôi sẽ tùy tính chất của sự việc để xử lý với tiêu chí đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng.

6, Thông tin về bên thứ ba

– Thông tin được cung cấp tại hệ thống game online C567 có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc chọn lọc từ các nguồn. Những thông tin đó không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của C567 cho bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

– Chúng tôi không độc lập thẩm định thông tin và không có trách nhiệm nếu thông tin bên thứ ba không cập nhật. Theo đó, chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin ấy.

– Trong quá trình vận hành, trong game có thể xuất hiện thông tin từ bên thứ 3 như: người chơi mua bán, trò chuyện và các thông báo hội nhóm. Đó là những thông báo chúng tôi không trực tiếp ban hành. Chúng tôi khuyến khích người dùng nên cân nhắc trước khi tin dùng các thông tin này.

– Đội ngũ GM trực trong game của C567 sẽ trực tiếp ngăn chăn các thông tin từ bên thứ 3 nếu phát hiện thấy nghi vấn có tính chất vi phạm.

7, Liên kết đến và đi tới hệ thống của C567

– Là các liên kết tới hệ thống của C567 có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng: GameVH không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như tính giải trí của bất kỳ thông tin nào do website liên kết cung cấp.

– Lên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của chúng tôi về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hay các tài liệu khác của website đó.

8, Quyền sở hữu trí tuệ

– Sản phẩm hệ thống game online C567 đã được cấp đăng ký quyền tác giả do cục bản quyền tác giả.

– Tất cả các hành vi tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền, phân phát mà không nhận được sự đồng ý bằng văn bản C567 đều là trái pháp luật.

– Chúng tôi được phép sử dụng các đóng góp, phản hồi của người chơi để thay đổi sản phẩm sản phẩm. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với tất cả các khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hay các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng “Góp ý”, “Phản hồi” của bạn cho việc chỉnh sửa sản phẩm.

9, Thông tin người dùng

– Với các dịch vụ yêu cầu đăng ký tài khoản. Chúng tôi yêu cầu các bạn cung cấp thông tin chính xác. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này để làm các cuộc khảo sát, đánh giá về các chương trình khuyến mãi, sự kiện cho sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ 3 nếu không nhận được sự cho phép của các bạn.

– Chúng tôi thỉ đưa ra các thông tin cá nhân, địa chỉ IP cho người dùng khi luật pháp Việt Nam yêu cầu để giải quyết các việc thực sự cần thiết.

– Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với thông tin đang được giữ kín do chúng thôi là bên duy nhất. Nếu có bên thứ 3, việc bảo mật thông tin nằm ngoài khả năng của chúng tôi.

LUẬT ÁP DỤNG

Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã mặc nhiên chấp nhận các điều khoản trong văn bản Quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp Việt Nam và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của chúng tôi.