Kết Quả Like – Share – Vote App Nhận Gifcode Tháng 3/2017

4:15 Chiều - 03/04/2017

Bài Vương thân mến!

Sự kiện Like – Share Fanpage và Vote App đã kết thúc, nhiều bài thủ đang mong chờ được nhận mã code. Nay BQT thông báo những tài khoản đã tham gia sự kiện này.

Danh sách các bài thủ được nhận mã code:

 STT  Tài khoản  Tên Facebook ID Facebook
 1  tuanvu0***  Vũ Tuấn  100009588032700
 2    Kenly Nguyễn 100010057624558
 3    Trường Ngáo  100009956496161
 4    Báo Chất Độc  100008525624124
 5  tp1***  Anh Toan  100009926083285
 6  jack***  Vo Minh Tung  1718365390
 7  LongDu_69***  Long Du  100016009959136
 8    Tùng Lầu  100004464751303
 9  CaHy_1232*** Hý Ca 100009307300036
 10    Tít Con Nít 100004111001304
 11    Độc Bước 100005440965524
 12    Tîến ßøø  100004672093948
 13  UebbogxThu_8***  Thụ Uềbbogx  100003897016838
 14    Linh Tây  100004400440812

Hiện nay, mới có một số bạn để lại tên tài khoản đã thực hiện nhiệm vụ like – share – vote. BQT sẽ cố gắng liên hệ và trả thưởng với các bạn còn lại.